Међународни дан толеранције

Датум: 26. Decembar 2018 10:01 Категорија: Новости


Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу установила је
Међународни дан толеранције,16. новембар, као дан који све људе у свету треба
да подсети на поштовање и уважавање других и другачијих. Тим поводом, са ученицима
нижих разреда организована је радионица, разговарали смо о толеранцији и играли
друштвене игре.
Једини начин да изградимо друштво толеранције и равноправности, јесте уважавање
и поштовање свих људи, без обзира на пол, инвалидитет, године, изглед, здравствено
стање, верско убеђење, националну припадност, порекло или које друго лично својство.