Тестирање четвртака и седмака

Датум: 21. Jun 2022 10:14 Категорија: Новости

Тестирање четвртака и седмака

Ученици четвртог разреда решаваће годишње тестове знања са питањима из матерњег језика, математике
и природе и друштва, док ће седмаци радити пробно тестирање из једног од пет предмета који се иначе
полажу на комбинованом тесту у склопу завршног испита. Предмети између којих се опредељују
на пробном тестирању су: географија, историја, биологија, физика и хемија. Циљ овог тестирања је
да ученици стекну увид у своје знање и структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају
осмог разреда.