Контакт

ОШ "Лукреција Анкуцић" Самош
телефон:  013/ 675-114
                   013/ 675-108

е-маил - директор:   ossamos@open.telekom.rs
е-маил - зборница:  skola.samos@gmail.com


Адреса:   ул. Маршала Тита 27
                  26350  Самош